کاربران گرامی می توانند با انتخاب گروههای زیر وارد مسابقات هر بخش گردند.
image عمومی
image كارگزاران
image عتبات
image عمره
بازگشت

قيام سرخ

اين مسابقه مربوط به كربلاي معلا مي باشد

ورود به مسابقه

قيام سرخ

اين مسابقه مربوط به كربلاي معلا مي باشد

ورود به مسابقه

آب و عطش

این مسابقه در حال طراحی است.

ورود به مسابقه

فصل مهمانی

مسابقات فصل میهمانی برای حجاج 1394 طراحی گردیده و منبع آن کتاب فصل مهمانی می باشد. قرعه کشی این مسابقه همزمان با عید غدیر خم در 10 مهرماه 1394 برگزار و نتیجه آن از طریق همین سامانه اعلام می گردد.

ورود به مسابقه

test

rtrryryryrfhhhfhfhf

ورود به مسابقه

test2

fggggggg gggggg ggggggggggggggggg gggggg gggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggg gggg

ورود به مسابقه

test2

fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

ورود به مسابقه